__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7b875":{"name":"Main Accent","parent":-1},"5a321":{"name":"Accent Transparent","parent":"7b875"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7b875":{"val":"rgb(233, 12, 133)"},"5a321":{"val":"rgba(233, 12, 133, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":327,"l":0.48,"s":0.9}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7b875":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"5a321":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Beauty blog

Review cosmetics

Hơn 200+ bài viết về chủ đề skincare, làm đẹp sẽ giúp bạn lựa chọn các sản phẩm & phương pháp chăm sóc tốt hơn!

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

MY NAME IS...
Bloglamdep24h

Beauty blogger tại Bloglamdep24h.com. Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, yêu thích việc viết blog và đi du lịch.

Hãy ghé thăm blog của mình thường xuyên nhé!

Copyright © 2021, Bloglamdep24h.com